چک لیست فعالیت ادمین اینستاگرام

چک لیست فعالیت ادمین اینستاگرام

ادمین یا مدیر پیج اینستاگرام برای کسب‌وکارها وظایف مختلفی دارد و لازم براساس یک سری چک لیست مدیران کسب و کار آنها بررسی کنند به همین منظور یک چک لیست روزانه، هفتگی و ماهانه به صورت زیر تهیه شده است.

چک لیست روزانه فعالیت ادمین اینستاگرام

 • تمام کامنت‌ها و دایرکت‌های دریافتی را پاسخ بدهد
 • با منتشر کردن پست و استوری براساس تقویم محتوایی صفحه اینستاگرام را روزانه فعال نگه دارد.
 • به منشن‌هایی که از اکانت تحت مدیریت ادمین هست توجه داشته باشد و بحث‌های درباره محصول یا کسب‌وکار را بررسی کند
 • ترندهای داخل اینستاگرام را تحت نظر داشته باشد و از آن‌ها برای تولید محتوای به روز استفاده کند
 • با صفحه‌های سایر کسب‌وکارهای مرتبط تعامل لازم را در ریل، پست و استوری داشته باشد

چک لیست هفتگی فعالیت ادمین اینستاگرام

 • یک تقویم محتوایی بر اساس روزهای هفته تهیه و آماده کند
 • وضعیت تولید محتوا را بر اساس تقویم محتوا زیر نظر بگیرد
 • آنالیز صفحه اینستاگرام تحت مدیریت خود را بررسی و تحلیل کند
 • میزان تعامل دریافتی محتوای بارگذاری را بررسی کند
 • به دنبال ارتقای دانش اینستاگرام مارکتینگ خود باشد و از ابزارهای جدید برای کار خود بهره ببرد

چک لیست ماهانه فعالیت ادمین اینستاگرام

 • گزارش‌های هفتگی را در انتها یا ابتدای ماه به صورت ماهانه جمع‌بندی کرده و آن را برای تحلیل عملکرد خود تهیه کند
 • براساس بررسی نتایج حاصل شده در گزارش ماهانه مخاطب هدف کسب‌وکار را بررسی مجدد کند و براساس نیازها و اهداف آن‌ها محتوای ماه بعدی را بروزرسانی کند
 • استراتژی اینستاگرام مارکتینگ خود را به کمک دادهای گزارش ماهانه بهبود بخشد

تدوین: پیام لاهه

نکات مربوط به پروفایل قوی دراینستاگرام به همراه چک لیست