پست‌ها

مطالعه موردی اینستاگرام در سال ۲۰۱۹، آنچه از بررسی ۵/۴ میلیون پست به دست آمد!

مقدمه

اینستاگرام در حال حاضر بیش از یک میلیارد کاربر فعال در ماه دارد و بسیاری از برندها و افراد تاثیرگذار (اینفلوئنسر) از این کانال ارتباطی برای معرفی محصول و حضور در آن استفاده می‌کنند. البته اینستاگرام مانند سایر رسانه‌های اجتماعی این فرصت را به برندها می‌دهد که با مخاطب‌های خودشان در ارتباط باشند.
حتی افرادی که حساب کاربری خصوصی دارند از این پلت فرم به عنوان دفتر خاطرات روزانه خود استفاده می‌کنند.
خب، سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چگونه برندها و افراد تاثیرگذار از اینستاگرام استفاده می‌کنند و با استفاده از چه نوع محتوایی با مخاطب تعامل برقرار می‌کند؟
در مطالعه‌ای که در بازه زمانی اول ژانویه تا 30 ام ژوئن 2019 بر روی بیش از 34،100 پروفایل که شامل بیش از 5/4 میلیون پست انجام شده است بررسی می‌شود.

ادامه مطلب